Water and Action
Veiligheid

Het streven van een organisatie van jeugdkampen is om de kinderen een fantastische week te laten meemaken en ze daarbij iets ‘avontuurlijks’ te laten beleven, waarbij de veiligheid gedurende het jeugdkamp wel voorop blijft staan.

 

Een professionele organisatie van jeugdkampen besteed veel aandacht aan de veiligheidsaspecten binnen de jeugdkampen. Om de veiligheid tijdens jeugdkampen te kunnen waarborgen zal een organisatie zichzelf hoge eisen moeten stellen m.b.t. veiligheid, toezicht, kwaliteit en materiaal en werken met een veiligheidssysteem.

 

Survivalkampen zijn populaire jeugdkampen onder de kinderen. De activiteiten die aangeboden worden tijdens een survivalkamp vallen onder de categorie “buitensport” waarbij veiligheid een belangrijke plaats inneemt.
Het werken volgens vaste protocollen en het gebruik van klimmateriaal, zoals helmen en klimgordels zijn bij deze activiteiten verplicht.

 

Een organisatie van jeugdkampen kan zichzelf aansluiten bij de VeBON (www.vebon.nl). Hiermee voldoet een jeugdkamp aan de hoge veiligheidsnorm 4.0 zoals vastgelegd in de TUV Service Check.

Organisatie van jeugdkampen die lid zijn van de VeBON werken met een speciaal ontwikkeld veiligheidssysteem dat jaarlijks wordt getoetst door onafhankelijke personen en instanties.
Dit lidmaatschap biedt u een garantie voor kwaliteit tijdens een jeugdkamp waarbij u een onbezorgd gevoel krijgt.

 

Meer info:
- Survivalkampen
- Jeugdvakanties
- Zomerkampen
- Vakantiekampen
- Ponykampen
- Kinderkampen