Kinderkamp
Begeleiding

Gedurende een jeugdkamp worden de kinderen begeleid door enthousiaste mensen die het leuk vinden om de kinderen een fantastische week te laten beleven.
Als ouders mag je van de begeleiders van een jeugdkamp verwachten dat ze ervaring hebben en zeer deskundig zijn. Een team van begeleiders van een jeugdkamp bestaat over het algemeen uit een ideale mix van mensen, variërend van specialisten uit het beroepsleven, de vaste coördinatoren op de locaties tot aan begeleiders met een pedagogische achtergrond.

 

Professionele organisaties die jeugdkampen organiseren stellen hoge eisen aan de begeleiders. Zo zullen begeleiders van jeugdkampen enthousiast, sportief, creatief en deskundig moeten zijn.
Zo wordt er door organisaties van jeugdkampen veel aandacht besteed aan selectie, opleiding en (na)scholing van begeleiders. Hierbij wordt veelal samengewerkt met diverse opleidingen en hoge scholen die stagiaires inzetten om jeugdkampen te begeleiden.

 

Organisatiegebonden trainingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de begeleiding van een jeugdkamp. Gedurende trainingen wordt dieper ingegaan op de verloop van een jeugdkamp, omgang met kinderen, pedagogiek, veiligheid en animatie.

 

Van begeleiders van jeugdkampen wordt verwacht dat zij zich houden aan binnen de organisatie gestelde (gedrags)regels, voorschriften en procedures omtrent orde, veiligheid en gezondheid.

 

Steeds meer organisaties van jeugdkampen verplichten hun begeleiders om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) in te leveren. Een VOG wordt verstrekt als uit onderzoek van het ministerie van Justitie blijkt dat de begeleider geen strafbare feiten heeft gepleegd en zijn of haar gedrag geen belemmering vormt voor de functie van begeleider van jeugdkampen.

 

Meer info:
- Survivalkampen
- Jeugdvakanties
- Zomerkampen
- Vakantiekampen
- Ponykampen
- Kinderkampen